FAQ

Heb je meer informatie nodig over hoe de barometer werkt? Of wil je weten van welke databronnen wij gebruik hebben gemaakt? Scroll naar beneden en vind het antwoord op je vragen.

Welke data wordt gebruikt? 

Voor de GoodLife Barometer maken we gebruik van de volgende databronnen:  

  • CBS Data portal 
  • RIVM 
  • Nationaal Georegiser (NGR) 
  • Klimaatmonitor 
  • Waar staat je gemeente 

Hoe werkt de GoodLife barometer?

De GoodLife barometer geeft inzicht in de kwaliteit van leven in alle buurten van Nederland op grond van de vier hoofdthema’s Happy Living, Community, Sustainable Earth en Connection. Met 13 relevante en actuele subthema’s en totaal 139 indicatoren wordt de kwaliteit van leven binnen een buurt gemeten.

Ieder subthema wordt vergeleken met het stedelijke of landelijke gemiddelde. Per subthema kan een score van nul tot vijf verkregen worden waarbij score 2,5 altijd de landelijke of stedelijke waarde representeert en daarmee het gemiddelde is. De scores worden vervolgens vertaald in een roosdiagram. Hierin wordt direct inzichtelijk waar de kwaliteiten of juist de verbeterpunten liggen.

Hoe passen we de GoodLife Barometer toe in onze ontwikkelingen?

Stap 1: Barometer – onderzoek op basis van data
Op basis van de postcode van het desbetreffende ontwikkelgebied wordt de barometer ingevuld. Hieruit komt naar voren op welke onderdelen de wijk onder gemiddeld scoort en dus extra waarde toegevoegd kan worden. Dit is een onderzoek op basis van data. 

Stap 2: Buurtonderzoek – perceptie van de buurt
De ervaring en emotie van mensen kan natuurlijk afwijken van de harde data. Daarom gaan we altijd in gesprek met de buurt om de uitkomst van de barometer te verifiëren. Ter illustratie: De barometer geeft aan dat de buurt gemiddeld scoort op de hoeveelheid aanwezig groen. De perceptie in de buurt is dat er veel te weinig groen is. De barometer zegt namelijk niks over hoe de mensen in de omgeving het groen in de buurt ervaren. Misschien is er wel veel groen, maar is het geen ‘bruikbaar’  groen.  

Stap 3: Visievorming -  waar het samenkomtDe uitkomsten die uit beide onderzoeken naar voren komen worden meegenomen in de visieontwikkeling voor het gebied. Hierin worden de belangrijkste thema’s gedefinieerd. Op basis van deze thema’s en de problematiek die eronder ligt, kunnen samen met architect en adviseurs concrete oplossingen worden bedacht om waarde toe te kunnen voegen! 

Welke subthema's worden vergeleken met het stedelijk gemiddelde en welke met het landelijk gemiddelde?

1. Gezondheid: Nederlands gemiddelde 
2. Geluk: Nederlands gemiddelde 
3. Eenzaamheid: Nederlands gemiddelde  
4. Luchtkwaliteit: Nederlands gemiddelde 
5. Groen: Stedelijk gemiddelde 
6. Biodiversiteit: Mediaan. We hebben hier gekozen voor de mediaan omdat we te maken hebben met grote uitschieters binnen de data van de indicatoren, deze uitschieters halen het gemiddelde omhoog.
7. Klimaatadapatie: Nederlands gemiddelde
8. Mobiliteit: Nederlands gemiddelde 
9. Energietransitie: Nederlands gemiddelde   
10. Veiligheid: Stedelijk gemiddelde
11. Voorzieningen: Nederlands gemiddelde 
12. Diversiteit: Nederlands gemiddelde
13. Sociale Cohesie: Stedelijk met het Nederlands gemiddelde   

Naar welke indicatoren wordt gekeken?

Dit is afhankelijk per subthema. Ter illustratie, bij het subthema gezondheid wordt gekeken naar de volgende indicatoren: 

1. Drankgebruik voldoet aan alcoholrichtlijn
2. Overgewicht
3. Overgewicht obesitas
4. Gezondheid roker 
5. Gezondheid lichamelijke gezondheid
6. Beperkt vanwege gezondheid
7. Ernstig beperkt vanwege gezondheid
8. Langdurige ziekte of aandoening
9. Psychische gezondheid hoog risico op angst of depressie
10. Eenzaamheid ernstig/zeer ernstig
11. Gezondheid goed/zeer goed ervaren
12. Sporten en bewegen sporter
13. Sporten en bewegen voldoet aan bewegingsrichtlijn  

Blijft de barometer updates krijgen?

Wij houden de maatschappelijke trends nauwkeurig in de gaten en updaten onze data waar mogelijk. 

Staat jouw vraag er niet bij?

Neem gerust contact op!

Stel een vraag!
Staat jouw vraag er niet bij?