ROOTZ

Op het Belcanto-terrein in Haarlem staat het voormalige belastingkantoor en een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Het terrein is ruim 20.000 m² en bevindt zich tussen het Spaarne Gastenhuis en winkelcentrum Schalkwijk. Wij ontwikkelen in samenwerking met Amvest op deze plek ROOTZ: Een duurzaam nieuw stuk stad met een sterke identiteit en veel groen.

STAD TUSSEN DE BOMEN

Bewoners van ROOTZ delen de liefde voor het wonen in een stad, de behoefte aan ontmoeting en gezelligheid, maar zoeken tegelijkertijd ook een plek om tot rust te komen. ROOTZ vormt het sluitstuk van de grote gebiedsontwikkeling 'Stad tussen de bomen'. Een visie, opgesteld door de de gemeente Haarlem om Schalkwijk te transformeren tot een gebied dat klaar is voor de toekomst. ROOTZ brengt ‘Stad tussen de bomen’ een stap verder. Op het terrein komen circa 700 woningen met een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Er worden zowel koop-als huurwoningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Minimaal 30% van de woningen valt onder het betaalbare koopsegment. Hiermee bevorderen we de doorstroom in de sociale sector. Verder komen er ruim 230 woningen in het middenhuursegment, 250 vrije sector koop- en huurwoningen en bieden we speciale types aan zoals ‘Het Gastenhuis’ en het co-living concept.

STAD TUSSEN DE BOMEN

VOORZIENINGEN

In ROOTZ komt wonen, werken en recreëren samen. In het hart van het plan, in de oude entree van het Belcanto-gebouw, komt Café ROOTZ. Hier kun je afspreken voor een kop koffie met je buren of kan een lange werkdag worden afgesloten met een drankje. Rondom Café ROOTZ, worden verschillende woondiensten en voorzieningen gerealiseerd, zoals een wasserette, fietsenmaker, pakketservice, sportvoorzieningen, studie- en hobbyruimtes, een aantal kleinschalige werkruimtes, en daktuinen. Naast deze centrale ontmoetingsplekken is er ruimte gereserveerd voor ‘ZOED’ en ‘Het Gastenhuis’. ZOED staat voor zorgverleners onder één dak, zorgverleners werken hier integraal samen om een betere en efficiënte zorg aan te bieden. Het Gastenhuis is een nieuwe kleine zorgformule, gericht op ouderenzorg en gerund door een zorgechtpaar (24/7 aanwezig op locatie). Veel schrijnende situaties, zoals vereenzaming en depressie ontstaan door een tekort aan 24-uurszorg. Veel mensen durven de stap naar een regulier verpleeghuis niet te maken uit angst om opgenomen te worden. Ze verliezen daarmee hun zelfbeschikking. Het Gastenhuis biedt hiervoor een oplossing, hier voelen cliënten zich bewoners in plaats van patiënt en behouden ze zoveel mogelijk hun vrijheid en zelfstandigheid. Heel bewust wordt voor deze maatschappelijke invulling gekozen, omdat de instanties een verbindende schakel vormen met de buurt.

VOORZIENINGEN

GROEN

Het landschap geldt als het belangrijkste onderdeel voor de identiteit en leefkwaliteit van ROOTZ. De verschillende gebouwen zijn zo gepositioneerd dat er verschillende ‘buurtjes’ in het groen ontstaan. Hierdoor draagt de (semi-)publieke buitenruimte echt bij aan het leefcomfort. Ook bevinden zich woningen aan het landschap op het maaiveld, dit bevordert de levendigheid. De vele bomen en het glooiende landschap dat tot aan en op de gebouwen loopt geeft de bewoners en bezoekers het gevoel alsof ze in een parkbos zijn. ROOTZ verbindt een stedelijk woonmilieu met een ‘dorps’ gevoel door het groene karakter. Maar liefst 50% van het plangebied wordt groen. De boom is binnen het landschapsontwerp de held van het verhaal, een echte alleskunner: Het zorgt voor verkoeling op hete dagen door schaduw en verdamping, de wortels helpen water vasthouden en infiltreren, het geeft voedsel en nestelgelegenheid voor vogels, vleermuizen en insecten, het slaat CO2 op, vangt fijnstof af en produceert O2, het schept ruimte, geeft sfeer aan de plek en het dempt verkeersgeluid (en luidruchtige buren). Onze missie is ruim honderd nieuwe bomen te planten.

GROEN

MOBILITEIT

De auto is ondergeschikt aan de overige vormen van mobiliteit en het plangebied is zoveel mogelijk autovrij. Het doel is om de auto zo snel mogelijk vanaf de omliggende wegen in de desbetreffende parkeergarages te leiden of de andere opgezette plekken. Vanuit de fietspaden zijn de collectieve fietsenstallingen van de woningen te bereiken. Deze bevinden zich in vrijwel alle gebouwen op de begane grond met een goede verbinding naar de hoofdentrees en trappenhuizen om de bewoners te stimuleren om de fiets te pakken. Ook is er voldoende ruimte voor bakfietsen en scootmobielen. Bij de belangrijke gebiedsentrees en in de buurt van de commerciële ruimtes zijn voldoende parkeergelegenheden voor bezoekers, maar steeds weer ondergeschikt aan de overige vormen van mobiliteit. Naast ROOTZ wordt het nabijgelegen Fluor-terrein, ook onderdeel van de gebiedsontwikkeling 'Stad tussen de bomen', onder de naam Elements herontwikkeld tot een woonwerkgebied met weer veel groen. In totaal worden op deze terreinen circa 1.000 woningen, kantoren, horeca en voorzieningen voor ontmoeting en bewegen gerealiseerd.

MOBILITEIT